Информация относно Администратора на лични данни

Наименование ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 204277203

Седалище и адрес на управление: гр. София,ж.к. Лагера, бл.60, Вход 1, ет.12, ап. 54

E-mail: office@simeonovlab.com

Телефон: +359 898 331 283

Уеб сайт: www.simeonovlab.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

”Лайънс Файтинг Апарел” ООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

”Лайънс Файтинг Апарел” ООД спазва следните принципи:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
  • ограничение на целите на обработване.

 

Видове данни, които ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД събира

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

 

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

 

”Лайънс Файтинг Апарел” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

”Лайънс Файтинг Апарел” ООД съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

 

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от ”Лайън с Файтинг Апарел” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ”Лайънс Файтинг Апарел” ООД

Свържете се с мен...

+359 898 331 283
​info@simeonovlab.com